Dla Firm

Oferta ta kierowana jest do małych i dużych przedsiębiorstw, firm i instytucji i ma na celu szybko, sprawnie a przede wszystkim w odpowiedniej jakości zaspokoić potrzeby żywienia większej ilości osób pracujących w jednym miejscu.

Z myślą o tej grupie klientów tworzymy specjalne oferty dotyczące posiłków całodziennych – śniadań, obiadów i kolacji – w tym posiłków regeneracyjnych. Dla tych z Państwa, którzy skorzystają z tej opcji ustalamy indywidualne menu – ściśle dopasowane do potrzeb i charakteru wykonywanej pracy.

Przy­go­tu­jemy i dowie­ziemy pod wska­zany adres pyszne i syte posiłki rege­ne­ra­cyjne i obia­dowe dla Two­jej firmy. Menu dosto­su­jemy do indy­wi­du­al­nych potrzeb. Gwa­ran­tu­jemy naj­wyż­szą jakość ser­wo­wa­nych dań i usług.

Oferta przez nas skomponowana zostanie wysłana po uprzednim kontakcie telefonicznym, bądź przez formularz kontaktowy.

Zapra­szamy do współ­pracy firmy, insty­tu­cje, szkoły i wszyst­kich tych, któ­rzy chcą dobrze zjeść nie odry­wa­jąc się na długo od swo­ich zajęć. Gwa­ran­tu­jemy pro­fe­sjo­nalną obsługę we wska­zanym miej­scu, na czas, na gorąco, smacz­nie i zdrowo.

||